Üyelik Sözleşmesi
 

Madde 1 – Giriş:

 

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Sözleşme") ve www.firsatcaddesi.com sitesinde ("Site") yer alan diğer kurallar, Fırsat Caddesi tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

İş bu sözleşme, sizinle,  Pınartepe Mah. Gerede Cad. LEB-I DERYA A3/8 Beylikdüzü -İSTANBUL adresinde yerleşik FC Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılmaktadır.

 

Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

 

Madde 2 – Süre:

 

Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerinin siteye girilmesi üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes kullanıcı olarak nitelendirilir. İş bu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir.

 

Madde 3 – Kapsam:

 

Fırsat Caddesi, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satın alma imkanı sunan sanal bir ortam sağlamaktadır.

 

Madde 4 – Genel Kurallar:

 

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan FC Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Fırsat Caddesi”) sorumlu değildir. FIRAST CADDESİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Fırsat Caddesi işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, fiyat, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

Fırsat Caddesi nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Fırsat Caddesi nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

Madde 5  Kullanım Şartları:

 

Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Fırsat Caddesi altyapısına, sistemine zarar verilmesi yasaktır.

 

Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi yasaktır.

 

Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi yasaktır.

 

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve imzalama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

 

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

 

Bu internet sitesi Fırsat Caddesi nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Fırsat Caddesi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

Fırsat Caddesi bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Fırsat Caddesi markası ve diğer markalar, www.firsatcaddesi.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Fırsat Caddesi nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

Fırsat Caddesi tarafından web sitesinde hatalı fiyat belirtilmesi halinde, Fırsat Caddesi nin ilgili satışı derhal sonlandırma ve Müşteriye ödemiş olduğu bedeli iade ederek siparişini iptal etme hakkı saklıdır.

 

Fırsat Caddesi web sitesine giriş yapmanız ve alışveriş yapmanız için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından Fırsat Caddesi sorumlu olmayıp, böyle bir kullanım nedeniyle ortaya çıkan zarar ve tazminat talepleri Fırsat Caddesi ne yöneltilemez.

 

Fırsat Caddesi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Kapıda ödemeli siparişlerde; sms doğrulaması ve/veyaçağrı merkezi tarafndan doğrulama yapılmaktadır. Sms yada telefon yolu ile teyit alınarak gönderilen siparşlerde kargonun teslim alınma zorunluluğu vardır. Teslim alnmaması durumunda müşteri kargo masraflarını (Gidiş ve Dönüş) FC Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. banka hesaplarına yatırmayı kabul ve beyan eder.

 

Madde 6  Fikri Mülkiyet: 

 

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Fırsat Caddesi tarafından oluşturulan tüm içerik ile Fırsat Caddesi markası ve logosu FC Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. aittir. Kullanıcılar, fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

 

Madde 7 – Fesih:

 

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Fırsat Caddesi iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

 

Fırsat Caddesi, işbu sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, üyeliğe bağlı olarak hak kazanmış oluduğunuz puan, hediye çeki vb. uygulamalar da silinecek olup, buna ilişkin olarak herhangi bir tazminat hakkınız doğmayacaktır.

 

Ayrıca, Fırsat Caddesinin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

 

Madde 8 – Sorumluluklar:

 

İş bu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler, yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Fırsat Caddesi, Fırsat Caddesi çalışanları ve yöneticileri ile Fırsat Caddesi kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Fırsat Caddesinin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm ferileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 

 

Madde 9  Genel:

 

Kullanıcılar, siteye üye olurken Fırsat Caddesi tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Fırsat Caddesi hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin Fırsat Caddesinin mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

www.firsatcaddesi.com e-bülten ve sms listesinden ayrılmak istiyorsanız, e-bültenin en alt bölümünde bulunan “ Bu Bülteni Bir Daha Almak İstemiyorsanız Buraya Tıklayınız.” linkine tıklayabilirsiniz.

 

Aynı işlemi (SMS bildirimleri için) site üzerinden gerçekleştirmek için, www.firsatcaddesi.com adresinden üye girişi yaptıktan sonra Hesabım bölümünde yer alan Kampanyalar ve yeni ürünlerle ilgili e-posta ve sms almak istiyorum yazısının yanında yer alan kutucuktaki işareti kaldırın.

 

Üye olmadan sipariş vermeniz durumunda bildirim sms lerinden ayrılmak için info@firsatcaddesi.com adresine mail gönderebilir veya iletişim sayfasından bize yazarak isteğinizi iletebilirsiniz. Derhal listeden çıkarılırsınız.

 

Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Fırsat Caddesi, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, gizlilik sözleşmesindeki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 

 

İş bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

 

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

 

Fırsat Caddesi sitesi üzerinden üye olmadan yapılan alışverişlerde, siparişiniz size teslim edilene kadar, bu şartlar sizin içinde geçerlidir.

 

Fırsat Caddesi, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.